Garantiebepalingen

Deze garantiebepalingen zijn van toepassing op auto's die door Alphabet Nederland B.V. (hierna te noemen: Alphabet) worden verkocht aan personen, al dan niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep (hierna te noemen: Koper), via Alphabet Occasions, gevestigd aan Baarschot 46, postcode 4817 ZZ te Breda.

Deze garantiebepalingen kunnen uitsluitend worden ingeroepen door Koper zelf, indien wordt voldaan aan de bepalingen zoals hieronder vermeld onder Recht op garantie en Voorwaarden garantie. Eventuele rechtsopvolgers van Koper zijn uitgesloten van deze garantiebepalingen.

De rechten en vorderingen die ingevolge deze garantiebepalingen toekomen aan Koper laten de rechten en vorderingen die door de wet aan Koper worden toegekend onverminderd.

Recht op garantie

Er kan slechts recht bestaan op garantie indien:

 1. een koopovereenkomst door Koper kan worden overgelegd die door Koper en Alphabet is ondertekend en
 2. het volledige verkoopbedrag door Koper aan Alphabet is voldaan en
 3. de auto op naam van Koper is of was gesteld gedurende de periode dat aanspraak wordt gemaakt op garantie.

Voorwaarden garantie

Alphabet geeft garantie voor een periode van 6 maanden met een maximum van 15.000 kilometer, vanaf het moment waarop het kenteken op naam is gesteld van Koper. Indien u uw garantie verlengd heeft voor €348,- heeft u recht op 12 maanden garantie, met een maximum van 30.000 kilometer. Om in aanmerking te komen voor garantie moet de auto voor reparatie en onderhoud tijdens de garantieperiode aangeboden worden bij een officiële merkdealer.

Garantie bij aflevering

Elke auto die via Alphabet Occasions wordt verkocht, is voor aflevering grondig gecontroleerd.

Hierbij zijn de volgende zaken onderzocht:

 • Verlichting
 • Staat van de banden
 • Remblokken en remschijven
 • Vloeistoffen
 • Stuurinrichting / wielophanging
 • Ruitenwisserbladen
 • Veiligheidsgordels
 • Functioneren van (hand)remsysteem
 • Functioneren van koppeling en versnellingsbak
 • Algehele staat van de motor
 • Aandrijfriemen
 • Accu
 • Functioneren van aircosysteem (indien aanwezig)
 • Audiosysteem en/of navigatiesysteem
 • Afstandbediening (indien aanwezig) en werking van sleutels

Er zal een keuring worden uitgevoerd door Alphabet en een keuringsbewijs op grond van de Algemene Periodieke Keuring (APK) worden afgegeven, indien en voor zover dit wettelijk wordt verlangd en de auto binnen 6 maanden na de verkoopdatum zou moeten worden gekeurd.

Garantiedekking na aflevering

De garantie omvat het kosteloos (doen laten) herstellen van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren en/of die zijn ontstaan als gevolg van normaal gebruik. Er zal in overleg met Koper een oplossing worden gezocht, indien de reparatiekosten naar verwachting meer zullen bedragen dan de vervangingswaarde van de Auto.

Uitsluitingen

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

 1. Reparatie en/of vervanging van onderdelen, die standaard worden vervangen tijdens bepaalde onderhoudsbeurten
 2. Reparatie en vervanging van onderdelen, als gevolg van normale slijtage;
 3. Defecten, als gevolg van reparaties die niet in opdracht van Alphabet zijn verricht;
 4. Schade, ontstaan als gevolg van of veroorzaakt door een plotseling van buitenkomend onheil, met opzet verrichte handelingen, tijdens (trainen voor) wedstrijden of off road gebruik, een hogere as- of aanhangerbelasting dan door de fabrikant is vastgesteld dan wel het gebruik van ongeschikte smeermiddelen en brandstoffen;
 5. Defecten, ontstaan buiten Nederland, tenzij de Koper zich binnen de Europese Unie bevindt voor maximaal 6 weken (al dan niet aaneengesloten);
 6. Gevolgschade, zoals sleep-, opslag- en vrachtkosten e.d. en schade aan personen en zaken als gevolg van het defect raken van onderdelen;
 7. Toebehoren (accessoires), o.a. laadkabels, banden, ruiten, audio- en/of navigatiesysteem die niet af fabriek ingebouwd zijn en defecten en/of schade door veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht;
 8. Vervangend vervoer tijdens een reparatie op basis van deze garantiebepalingen;
 9. Auto’s die worden ingezet voor koeriersdiensten of die als taxi, lesauto of huurauto fungeren.

Procedure

Koper moet zich tot Alphabet richten via telefoonnummer (076) 579 3223 voordat aanspraak kan worden gemaakt op garantie, behalve in een noodsituatie waardoor onmiddellijk herstel moet plaatsvinden. De noodsituatie moet door Koper worden aangetoond met schriftelijke bewijzen van de reparateur. Koper moet kapotte onderdelen bewaren. Alphabet zal bepalen waar, hoe en door wie de auto zal worden gerepareerd en welke onderdelen hierbij zullen worden gebruikt. Eventuele kosten die door Alphabet worden gemaakt om te bepalen waardoor een defect is ontstaan komen voor rekening van de Koper, als het defect niet onder de garantiedekking valt.