Autogarantiepas

Bij elke verkochte auto van Alphabet Occasions

Alphabet Occasions biedt bij elke verkochte auto een digitale Autogarantiepas aan. Deze digitale pas onderstreept de wettelijke garantieperiode van 12 maanden. Hiermee kun je terecht bij de officiële merkdealer in Nederland, in jouw woonplaats of directe omgeving.

In het kort de voordelen op een rij:

  • 12 maanden wettelijke garantie via de officiële merkdealer
  • € 350,- korting op vervolgaankopen voor zowel de eigenaar als familie, vrienden, kennissen etc.

Hieronder tref je de voorwaarden aan behorend bij de digitale Autogarantiepas:

Verstrekking digitale Autogarantiepas
1) De autogarantiepas (hierna: AGP) wordt verstrekt door BMW Financial Services B.V. (h.o.d.n. Alphabet) op de dag van aflevering van de gekochte auto via Alphabet Occasions. Je ontvangt deze in het door jou opgegeven e-mailadres of op papier bij aflevering van de auto..

2) De eigenaar van de AGP (hierna: de Eigenaar) dient 17 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

3) De AGP is verbonden aan (de naam van) de Eigenaar zoals vermeld in de koopovereenkomst met betrekking tot de auto die door de eigenaar is gekocht.

4) De AGP is geldig onbepaalde tijd.

5) De AGP mag niet in eigendom worden overgedragen aan derden.

6) De AGP dient op eerste verzoek van Alphabet te worden getoond, om aanspraak te kunnen maken op de diensten die zijn verbonden aan de AGP. De houder van de AGP kan om legitimatie worden gevraagd.


Garantie AGP

7) De AGP geeft recht op 12 maanden garantie aan de Eigenaar 12 maanden na de datum van aflevering van de auto. De geldende garantiebepalingen zijn opgenomen in de koopovereenkomst.

Korting AGP
8) De AGP geeft recht op € 350,- korting aan de Eigenaar, bij elke volgende koop van een auto bij een vestiging van Alphabet Occasions. De korting wordt gegeven op de verkoopprijs zoals vermeld bij Alphabet Occasions dan wel op de website van Alphabet Occasions en zal niet gelden in combinatie met andere acties en/of eventuele kortingen bij Alphabet Occasions.

9) De AGP geeft eveneens recht op € 350,- korting aan een derde, bij elke koop van een auto bij Alphabet Occasions door die derde, indien en voor zover kan worden aangetoond dat de Eigenaar toestemming heeft verleend tot het gebruik van de AGP. De korting wordt gegeven op de verkoopprijs zoals vermeld bij Alphabet Occasions dan wel op de website van Alphabet Occasions en zal niet gelden in combinatie met andere acties en/of kortingen bij Alphabet Occasions.

Privacy AGP
10) Het Privacy Statement van Alphabet is van toepassing op alle informatie die door het gebruik van de AGP wordt verwerkt. De meest recente versie is te raadplegen op www.alphabet.com/nl.

Diversen AGP
11) Alphabet behoudt zich het recht voor om een dienst die is verbonden aan de AGP niet uit te voeren, als er sprake is of lijkt te zijn van enige vorm van misbruik. Dit geldt mede voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.

12) De naam en het logo van de Autogarantiepas zijn door Alphabet geregistreerd. Het gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alphabet.

13) Het is niet toegestaan de (inhoud van de) Autogarantiepas geheel of gedeeltelijk op enige wijze te kopiëren, te verveelvoudigen, aan te passen, te publiceren, te uploaden, te wijzigen, uit te zenden of te verspreiden, met inbegrip van handelingen voor enig openbaar of commercieel doel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alphabet.

14) Alphabet behoudt zich het recht voor in de toekomst andere diensten te koppelen aan het gebruik van de AGP dan wel diensten verbonden aan de AGP geheel of gedeeltelijk te beëindigen. De Eigenaar zal hiervan zo mogelijk steeds op de hoogte worden gesteld, zo spoedig als mogelijk nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.

15) Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De laatste geldende versie van deze voorwaarden is steeds in te zien via het internet op het adres www.alphabetoccasions.nl. De laatste nieuwe versie is van 27 april 2022.

16) Klachten over de garantie kunnen kenbaar worden gemaakt per e-mail via autogarantiepas@alphabet.com onder vermelding van de klacht en een omschrijving. Een ingediende klacht zal binnen vier weken na ontvangst worden afgehandeld.